Generelle lejebetingelser:

 1. 1. Benyttelse af huset: Lejemålet fastlægges for et ophold som begynder og slutter på de datoer, der er anført på første side. Hvis man ankommer før kl: 16:00 vil der blive opkrævet dobbelt rengøring 3.000,00,dkr.(Dette er desværre nødvendigt). Det lejemål, som er aftalt mellem de to parter kan under ingen omstændigheder gælde for en tredje part(videreudlejning), undtagen hvis ejeren giver skriftlig tilladelse dertil.
  Lejeren skal oplyse om enhver strøm og vandafbrydelse eller anden hændelse, der kan have ødelæggende virkning.
  Lejeren skal sikre at lejemålet forløber fredeligt og i overensstemmelse med husets formål og hensynstagen til naboer.

Der må ikke bruges glas ved og i poolen/jazzusi, men der skal udelukkende benyttes de plastikglas, der forefindes i huset. Hvis der bliver smadret glas i poolen/jazzusi står lejeren for de omkostninger, der er ved tømning og oprensning af poolen, og de evt. personskader der kan opstå.

 1. 2. Antal lejere: Hvis antallet af lejere overstiger det i kontrakten angivne antal personer, forbeholder ejeren sig ret til at bryde kontrakten eller modtage et ekstra beløb.
 2. 3. Betaling: Reservationen træder i kraft når lejeren har modtaget kontrakten og indbetalt 30 % af lejebeløbet i henhold til kontraktens anførte dato. Er beløbet ikke modtaget inden for dette tidsrum betragtes bestillingen som annulleret, og villaen kan udlejes til anden side Dette depositum bliver betalt tilbage senest en måned efter lejemålets ophør, med fratræk af de beløb som lejeren måtte skylde i tilfælde af beskadigelse af huset eller tilhørende ting. Restlejen skal indbetales senest 8 uger før lejemålets påbegyndelse. I modsat fald betragtes bestillingen som annulleret. Ved bestilling senere end 8 uger før lejemålets start, indestår lejeren for det fulde beløb, som skal betales samtidig med bestillingen
 3. 4. Afbestilling: Ved afbestilling af villaen mere end 10 uger før lejemålets påbegyndelse betales et afbestillingsgebyr på 15% af lejebeløbet. Mellem 8 og 4 uger før lejemålets påbegyndelse vil det være muligt at refundere lejebeløbet med fradrag af 60 % såfremt at villaen kan genudlejes. Senere end 4 uger før lejemålets påbegyndelse kan refusion ikke finde sted. Det er op til lejeren at tegne en afbestillings forsikring, hvis dette ønskes.
 4. 5. Priser: fastsættes i danske kroner
 5. 6. Opgørelse over husets tilstand: Alle klager over inventar og renhed skal foretages inden 24 timer efter ankomstdatoen. Det lejede hus indeholder det indbo, service og sengetøj, som er anført på hjemmesiden. Lejeren er ansvarlig for de ting, som huset indeholder og skal betale prisen for de beskadigede ting og om nødvendigt reparation af disse. Lejeren skal oplyse enhver beskadigelse eller ødelæggelse som er sket under hans ophold. Lejeren forpligter sig til at aflevere inventaret i samme tilstand, som han modtog det.
 6. 7. Rengøring: Slutrengøring af huset er obligatorisk og koster 1.500,- Dkr

  Opvaskemaskinen skal altid tømmes. Udendørskøleskab/frys tømmes helt slukkes og lad lågen stå åben. Indendørs Amerikansk         køleskab/frys tømmes og lades være tændt. Ligeledes skal opvask være fjernet. Grill og Pizzaovn skal

rengøres for brænde/kul. Skraldespande og flasker skal fjernes. Diverse badedyr samt effekter fra poolen skal fjernes. Hvis et eller flere af punkterne ikke er overholdt, vil der blive opkrævet betaling for oprydning pt. 700 Dkr i timen min 1 time.

 1. 7. Forsikring: Lejeren skal forsikre sig imod alle de skader, som han kan drages til ansvar for. Heller ikke lejerens personlige ting og personlige ansvar er forsikret.
 2. 8. Telefoni: Der er gratis telefoni til fastnet telefoner i hele Europa. Opringning til Mobiltelefoner er IKKE gratis og takseres ifølge vores teleselskab
 3. 9. Hjælp: I tilfælde af akutte eller særlige problemer kan lejeren kontakte ejeren på telefon 0651924520 eller
 4. 10. Linned/håndklæder: Er gratis og følger med udlejningen

Copyright © 2006 -2019. All Rights Reserved. 

14004*01         Kontakt FerieBiot

Feriebiot bruger egne cookies samt cookies fra tredjepart til statistik, indholdsoptimering, præferencer. Ved at klikke OK giver du dit samtykke
Ok